هیئت علمی آکادمی پس انداز

دکتر احسان ناصرالمعمار

مدیر آکادمی پس انداز

دکتر مرتضی شهیدزاده

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی

دکتر محمود ابوالقاسمی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سیدحسین سیادت

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فرشته کردستانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

با تیم آکادمی پس انداز آشنا شویم

دکتر بهروز ناصرالمعمار

استراتژیست آکادمی پس انداز

صالح ناصرالمعمار

کارشناس فضای مجازی

شیرین منصوری

کارشناس مارکتینگ

حمید محمد

کارشناس معرفی خدمات

نگین حاجی وندی

کارشناس معرفی خدمات

راه های ارتباطی با آکادمی پس انداز

با ما در تماس باشید

نشانی: بزرگراه نیایش، جنت آباد شمالی، نبش بهارستان پنجم، پلاک 1.1، واحد 11
تلفن:

44859429
44825069
44825065

info@pasandaaz.com