فاصله قابل توجه و فزاینده­ ای بین حوزه­ های گوناگون آموزشی در کشور عزیزمان با کشورهای پیشرفته و توسعه یافته وجود دارد. ما با بهره­گیری از گردهم­آیی تیمی از متخصصین، بنا بر تجارب عملی و مطالعات آماری و تئوریک و تحلیل صورت گرفته از منشا این فاصله،  تصمیم گرفتیم تا رسالتی را در کاهش این فاصله تعریف کرده و بپذیریم. ماموریتی که هم از نظر تخصصی و علمی و اجرایی در توان باشد و هم خدمتی اجتماعی به نسلهای بالنده کشور در این مسیر ارائه گردد.

در این راستا مجموعه­ ای متولد گردید که آن را “آکادمی پس ­انداز” نامیدیم.

مطالعات تطبیقی گسترده­ای توسط تیم تحقیق و توسعه آکادمی پس ­­انداز بر روی آموزشهای مالی و اقتصادی ارائه شده برای مقاطع سنی مختلف و خصوصاً دانش­آموزان در کشورهای توسعه یافته صورت گرفته است. در این میان نظام آموزشی ایالات متحده و کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن با ریزبینی و گستردگی بیشتری بررسی شدند. از سوی دیگر اسناد بالادستی نظام آموزشی داخل کشور شامل 1. نقشه جامع علمی کشور  2. نقشه مهندسی فرهنگی کشور  3. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  و 4. برنامه درسی ملی ایران  بررسی و تحلیل محتوا گردیدند. حاصل این مطالعات در تلفیق با نیازسنجی­ های صورت گرفته و مطالعات میدانی گسترده در داخل کشور منتهی به تدوین برنامه آموزشی جامع و تامین و تالیف محتوای مورد نیاز برای شروع ارائه آموزشهای مندرج در ماموریت به جامعه هدف گردید.

مدل پس انداز