آموزش سواد مالی در دوره دبستان

مطالعاتی که درباره محتوای کتاب‌های درسی در مقطع ابتدایی انجام‌شده، نشون میده که تقریبا هیچ گونه آموزشی در زمینه سوادمالی به دانش‌آموزان دبستانی داده نمیشه. آکادمی پس‌انداز یه دوره آموزشی کامل منطبق با نیاز این عزیزان و متناسب با توان ادراکی اونها طراحی کرده که دربردارنده انواع ابزارها برای به حداکثر رسوندن اثربخشی و ماندگاری مفاهیم مالی است.

سواد و هوش مالی کودکان
معرفی دوره
مخاطبان دوره
برگزاری
معرفی دوره

 آموزش کامل سواد و هوش مالی برای کاربرد صحیح و هدفمند در زندگی روزانه حال و آینده فراگیران

مخاطبان دوره

آموزش سواد مالی به کودکان پایه های اول تا ششم صورت میگیرد

برگزاری

مجتمع های آموزشی و مدارس غیردولتی

برگزاری کلاس سواد مالی در دبستان
فهرست