ثبت نام

برای دانش آموزان و اولیای ایشان که به تازگی وارد سیستم مدرسه می شوند، مواردی همچون اطلاعات شناسنامه ای، سوابق تحصیلی و اطلاعات سلامت و حفظ بهداشت جسم و روان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که رامان، آنها را بی کم و کاست، ذخیره و مدیریت می کند.

icon
ثبت نام دانش آموزان و ثبت اولیا
image
icon
اضافه نمودن کاربران شامل: مدیر، معاونین و معلمان
ارسال یک پیام