دوره اول و دوم متوسطه

شرط های ورود طرحها به فرایند شبکه سازی

 • تکمیل طرح تا مرحله اجرا
 • پذیرفته شدن طرح در سیستم ارزیابی تیم کوچینگ آکادمی پس انداز

فرایند شبکه سازی

 • معرفی طرح های پذیرفته شده به مدیریت مقطع متوسطه آکادمی پس انداز
 • ارزیابی پلان اقتصادی طرح توسط آکادمی پس انداز
 • بررسی شبکه همکاری های اقتصادی ویژه آکادمی پس انداز
 • ایجاد پل ارتباطی بین طرح و شبکه همکاری های اقتصادی و تعاونی های کارآفرین
 • حمایت های حقوقی و قانونی از طرح تا مرحله نهایی توسعه محصول و بازار
 • “دوره اول و دوم متوسطه"
 • پارت اول: مختصات طرح
 • هدف طرح: پس از آن که در مقطع دبستان، دانش آموزان با مفاهیم سواد اقتصادی و مالی آشنا می شوند و کاربرد آنها را در زندگی روزانه فرا می گیرند، وقت آن می رسد که ایشان را برای تصدی جایگاههای شغلی خودساخته در آینده آماده نماییم.
 • رویکرد طرح: هدایت دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه با این رویکردها انجام می پذیرد
 • تولید ثروت
 • ارزش آفرینی
 • کارآفرینی
 • روش برگزاری
 • ایجاد پروژه های دانش‌بنیان
 • ایجاد مراکز شتاب دهنده
 • تشکیل شبکه های گسترده همکاری های اقتصادی و تعاونی های کارآفرین
 • مکان برگزاری
 • مجتمع های آموزشی و مدارس غیر دولتی در مقطع متوسطه
 • پارت دوم: کارگاههای مبتنی بر قابلیت ها

آکادمی پس انداز با اعتقاد به توانمندی های منحصر بفرد هریک از انسانها، برای هدایت دانش آموزان در مسیر صحیح و اختصاصی خودشان اقدام به پایش قابلیت های خلاقیت و کارآفرینی ایشان از طریق فرایندهای دانشی ویژه آکادمی پس انداز می نماید.

نتایج پایش های فوق، آکادمی پس انداز را قادر می سازد تا آموزش های کارگاهی کارآفرینی را با تشکیل تیم های کاری و تعریف نقش هریک از دانش آموزان در آن تیم ها، در قالب ۴ کارگاه برنامه‌ریزی و اجرا نماید:

 • کارگاه خلاقیت و نوآوری
 • کارگاه تبدیل ایده به طرح
 • کارگاه تدوین طرح تجاری
 • کارگاه تیم سازی و اجرای طرح
 • مجتمع های آموزشی و مدارس غیر دولتی در مقطع متوسطه
 • ایجاد پروژه های دانش‌بنیان
 • ایجاد مراکز شتاب دهنده
 • تشکیل شبکه های گسترده همکاری های اقتصادی و تعاونی های کارآفرین

پس از آن که در مقطع دبستان، دانش آموزان با مفاهیم سواد اقتصادی و مالی آشنا می شوند و کاربرد آنها را در زندگی روزانه فرا می گیرند، وقت آن می رسد که ایشان را برای تصدی جایگاههای شغلی خودساخته در آینده آماده نماییم.

این آموزش با این رویکرده انجام میپذیرد:

 • تولید ثروت
 • ارزش آفرینی
 • کارآفرینی
ارسال یک پیام