ماژول آزمون ورودی

اطلاعات متعددی در آزمون ورودی مدارس، تولید و مدیریت می شود که از اطلاعات دانش آموزی گرفته تا اطلاع رسانی موارد امتحانی و زمان برگزاری آزمون و پرینت اطلاعات کارتها و برچسبهای مورد نیاز و اعلام قبولی و امکان انتقال اطلاعات پذیرفته شدگان به سیستم ثبت نام دانش آموزان، همگی در این ماژول گرد هم آمده است.

icon
تعریف دروس آزمون ورودی
icon
ارسال کارت شرکت در آزمون ورودی به ایمیل
icon
تعریف ملاک قبولی با بررسی فیلدهای تعریف شده توسط مدرسه
icon
قابلیت انتقال اطلاعات پدیرفته‌شدگان به پروفایل ایشان
image
icon
ایجاد کارت شرکت در آزمون و برچسب صندلی
icon
قابلیت ثبت امتیازات و نمرات کسب شده
icon
تعریف فیلدهای اطلاعاتی برای شرکت کنندگان
ارسال یک پیام