ماژول برنامه ساز پیشرفته

دغدغه تنظیم مناسب برنامه هفتگی، هر ساله وقت و انرژی زیادی را از مدیران مدرسه به خود اختصاص می دهد و این امر به دلیل تأثیر پارامترهای مختلف و متغیر بر چینش برنامه هفتگی است. رامان با ارائه این ماژول، این وقت و انرژی را برای مدیر ذخیره می کند.

icon
تعریف دروس هر پایه
icon
لحاظ کردن اینکه دروس خاصی در زمان های خاصی از روز باشند یا نباشند و در روزهای خاصی از هفته باشند یا نباشند
icon
تعریف دبیران و وقت آزاد ایشان
icon
ساخت اتوماتیک برنامه هفتگی با اعمال تمامی قیدهای مورد نظر
image
icon
تعیین زمان بندی زنگ ها
icon
تعیین زوج های درسی غیر مجاز در یک روز یا در دو روز متوالی
icon
تعریف اولویت دبیران نسبت به هم روی یک یا چند درس
ارسال یک پیام