ماژول تکالیف

مدارس هم اکنون از ابزارهای مختلفی برای اطلاع رسانی تکالیف به دانش آموزان، ارسال فایل تکالیف در مواقع ضروری برای دانش آموزان، دریافت تکالیف انجام شده توسط دانش آموزان و نمره دهی به آنها استفاده می کنند که این ازارها به طور عمده، با سیستم اطلاعاتی مدرسه همسان و هماهنگ نیستند. رامان این امکانات را در سیستم اطلاعاتی مدرسه ارائه نموده است تا نیاز به مراجعه به چندین سیستم اطلاع رسانی در زمینه تکالیف را کاملاً مرتفع نماید.

icon
انتخاب فیلدهای پیش فرض
قابلیت انتخاب فیلدهای پیش فرض یا اختصاصی برای ثبت اطلاعات تکالیف
icon
دریافت گزارش وضعیت انجام تکالیف از دانش آموزان
icon
تحویل گرفتن فایل تکالیف دانش آموزان
تحویل گرفتن فایل تکالیف دانش آموزان با پشتیبانی از تکالیف فردی و گروهی
image
icon
ایجاد چارچوب ویژه مدرسه برای تولید نمرات تکالیف
ایجاد چارچوب ویژه مدرسه برای تولید نمرات تکالیف با قابلیت تجدید نظر
icon
ثبت تکالیف توسط دبیر به همراه فایل های مربوطه
ارسال یک پیام