ماژول نظرسنجی

دریافت بازخورد سریع و صحیح از فعالیت بخش های مختلف مدرسه به همراه دریافت گزارش هایی که از نظر آماری، معنادار باشند و از نظر کاربردی، راهگشای مدیران مدارس باشند توسط تیم رامان، طراحی شده و تحت مدیریت کامل مدرسه، در این ماژول قرار گرفته است.

icon
امکان ایجاد انواع گویه ها با پاسخ تشریحی
امکان ایجاد انواع گویه ها با پاسخ تشریحی، دو گزینه ای، چند گزینه‌ای منطبق بر نیاز کاربر
icon
امکان انتخاب گزینه های پاسخ
امکان انتخاب گزینه های پاسخ از موارد پیش فرض سیستم و یا ایجاد گزینه های پاسخ مطابق با نیاز مدرسه
icon
نظرسنجی مدت دار
بستن دسترسی به بخش های تعیین شده توسط کاربر در صورت عدم پاسخ به نظرسنجی در زمان مقرر
image
icon
پشتیبانی از نظرسنجی با سؤالات تلفیقی
پشتیبانی از نظرسنجی با سؤالات تلفیقی (انتخاب هم زمان سؤالاتی با پاسخ از انواع مختلف)
icon
برگزاری نظرسنجی در زمان تعیین شده
برگزاری نظرسنجی در زمان تعیین شده و در بین کاربران تعیین شده (کارکنان، معلمان، دانش‌آموزان، اولیا) با قابلیت انتخاب دستی از بین طیف متنوعی از کاربران
icon
گزارش نظرسنجی با سطوح دسترسی مختلف
ایجاد گزارش نظرسنجی با سطوح دسترسی مختلف برای کارکنان و شرکت کنندگان در نظرسنجی با کنترل و انتخاب کاربر
ارسال یک پیام