مقطع دبستان

1
هدف دوره
آموزش کامل سواد اقتصادی و مالی برای کاربرد صحیح و هدفمند در زندگی روزانه حال و آینده فراگیران
2
فراگیران
دانش آموزان پایه های اول تا ششم
3
مدت دوره
این آموزش ها در هریک از پایه های تحصیلی در 24 جلسه برگزار می گردد که در مجموع شامل 144 جلسه است
4
محتوای آموزشی
28 سرفصل سواد اقتصادی و مالی به طور کامل
5
گواهینامه پایان دوره
مدرک معتبر آکادمی پس انداز که مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش و یکی از سازمان‌های معتبر بین المللی است، به تمامی کسانی که دوره را با موفقیت به اتمام برسانند، اعطا می گردد.
Empty tab. Edit page to add content here.
Your Name
Manager
Your Name

همکاری در آموزش سواد مالی

Message sent!
ارسال یک پیام