نمرات و رویداد های کلاسی

ثبت آسان و سریع نمرات و رویدادهایی که در کلاس مشاهده می شود و اطلاع رسانی آن به مربیان و مسؤولان مدرسه بر هماهنگی ارکان مدرسه می افزاید. امکان این مهم در رامان فراهم است.

icon
پوشه هوشمند دبیران
icon
طراحی دفتر روزنگار
طراحی دفتر روزنگار ویژه برای مدرسه و کلاس‌های مختلف
icon
ثبت عملکرد کیفی
icon
تعریف، مدیریت و محاسبه نمرات مستمر
تعریف، مدیریت و محاسبه نمرات مستمر به روش های دلخواه مدرسه
image
icon
ثبت و گزارش گیری
ثبت و گزارش گیری از رویدادهای کلاسی با طبقه بندی دلخواه مدرسه
icon
ثبت نمرات کمی
icon
تعریف، مدیریت و صدور انواع کارنامه
icon
تعریف کارنامه رسمی آموزش و پرورش
ارسال یک پیام