سازماندهی و ساختار مدارس

خیلی از ما بعد از گذشت چند سال، کاستی‌هایی رو در عملکرد مجموعه خودمون می‌بینیم که نمیدونیم چطور باید اصلاحش کرد و روش‌های مختلف رو هم برای قوی‌تر شدن، امتحان‌کردیم، ولی کمتر به نتیجه دلخواهمون رسیدیم. یه سازماندهی مجدد و ساختارسازی که همه جنبه‌های انسانی و ساختاری مدرسه ما رو مورد توجه قرار بده، چاره کار مدرسه ماست. که البته با یه فرایند کارشناسی منظم و دقیق و با حوصله کامل، قدم به قدم به اجرا گذاشته میشه، بدون اینکه آب توی دل همکارانمون تکون بخوره یا ناهماهنگی توی مجموعه‌مون پیش بیاد. این کار، معمولا به کاهش هزینه‌های زاید مدرسه ما هم خیلیکمک خواهد کرد.

پروژه مقدماتی ساختارسازی سازمانی

آکادمی پس انداز در حوزه سازماندهی و ساختارسازی ابتدا اقدام به اجرای موارد ذیل می نماید:
 • null
  بررسی ماموریت سازمان
 • null
  بررسی استراتژی های سطوح مختلف سازمان
 • null
  بررسی اهداف سازمانی
 • null
  آنالیز شرایط موجود سازمان در حوزه منابع انسانی

مهندسی ساختار سازمانی بهینه

سپس ساختار سازمانی بهینه جهت تحقق اهداف یاد شده را تدوین می نماید که این پروژه موارد زیر را نیز شامل می‌شود:
 • null
  استخراج تمامی اجزا و عناصر پست های سازمانی و مشاغل مختلف سازمان
 • null
  تدوین شرح وظایف مشاغل
 • null
  تدوین KPI های مشاغل
 • null
  فراهم آوردن امکان استقرار نظام جامع ارزیابی عملکرد مبتنی بر IT
فهرست