مهندسی فرآیندهای مدارس

خیلی از مدارس رو دیدیم که خواستن سیستم‌های مدیریت فرایند یا کنترل پروژه مختص سازمان‌های صنعتی رو در مدرسه پیاده کنن و خب طبیعتا به مشکل خوردن، چون هر روشی برای یه محیط‌هایی مناسبه. ما فرایندهایی که همین الان در مدرسه شما وجود داره رو شناسایی می‌کنیم، غیر ضروری‌هاش رو حذف می‌کنیم، بقیه‌شون رو هم اصلاح می‌کنیم و چابک و یکپارچه بهتون تحویل میدیم!! و البته قطعا ویژگی‌های فرهنگی مختص مدرسه و همکاران شما و همین‌طور بضاعت مادی و معنوی مجموعه شما رو در این فرایند، کاملا در نظر می‌گیریم.

چرا مهندسی فرآیند های سازمانی؟

مهندسی فرایندهای سازمانی توسط آکادمی پس انداز با اهداف زیر صورت می گیرد:
 • null
  تدوین حداقل فرایندهای سازمانی یکپارچه
 • null
  یکپارچگی فرایندها با رویکرد معطوف به اهداف استراتژیک سازمان

نتایج مهندسی فرآیند های سازمانی

نتایج مهندسی فرایندهای سازمانی عبارتست از:
 • null
  حذف روالها و رویه های زاید
 • null
  حذف گامهای غیر ضروری بوروکراتیک
 • null
  حذف فرایندهای زاید
 • null
  حذف تداخل های فرایندی
 • null
  نظارت پذیری فرایندها با تعیین مسئول فرایند و مسئولین گامهای اجرایی
 • null
  ایجاد قابلیت پیاده سازی فرایندها در سیستم ICT
فهرست