مقدمه

جایگاه مطالعه در کشورهای پیشرفته جهان و به ویژه در کشورهای اروپایی همواره مورد توجه بوده، تا آنجا که اغلب دولتمردان این کشورها همواره نقش مطالعه را در رشد و پیشرفت کشورهایشان مورد تأکید ویژه قرار داده اند. متاسفانه این امر در کشور ما مغفول مانده تا آنجا که برخی از آماذها بیانگر آن است که میزان مطالعه غیر درسی روزانه هر ایرانی عددی کمتر از ۱۵ دقیقه را به خود اختصاص داده است. آکادمی پس انداز به عنوان یک برند با پیشینه و جایگاه آموزشی در کشور، بر آن است تا سهم خود را در افزایش سرانه مطالعه تخصصی در حوزه مأموریت خود ایفا نماید.

کتب آموزشی رده های سنی مختلف

مخاطبان در هر رده سنی که باشند، توانایی های ادراکی ویژه خود را دارا می باشند، لذا تدوین مواد آموزشی متناسب با سطح فهم و قوه ادراک مخاطبان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آکادمی پس انداز تولید مواد آموزش سواد مالی را در رده های سنی مختلف پیگیری می نماید:

  • مهدهای کودک و پیش دبستانی

  • دبستان

  • دوره اول و دوم متوسطه

  • بزرگسالان

کتب مرجع دانشگاهی

همه بر این امر واقفیم که دانشگاهها نقش قابل توجهی در اشاعه دانش تخصصی پایه و نیز طراحی و ترویج آموزش های کاربردی دارند، لذا لزوم تدوین کتب مرجع دانشگاهی در زمینه مأموریت آکادمی پس انداز در دستور کار این مجموعه قرار گرفته است. این کتاب ها ویژگی های زیر را دارا خواهند بود:

  • یک دیدگاه جامع و وسیع از تاریخچه آموزش های سواد مالی در جهان ارائه می دهند

  • مسیرهای تولید دانش تخصصی در زمینه آموزش سواد مالی را به روی اساتید و دانشجویان می گشایند

  • تئوری و عمل را به یکدیگر گره زده و به صورت کاربردی و در هم تنیده ارائه می نمایند

  • از کلی گویی و زیاده پردازی متون و پیچیده نویسی پرهیز می نمایند

  • اختصار را در عین جامعیت مورد توجه قرار می دهند

مجله

از آنجا که آموزش های سواد مالی در تمامی سنین و برهه های زندگی کاربرد دارد و نیز با توجه به تغییرات روزانه در قوانین ملی و بین المللی که بر تراکنش ها و دیدگاههای مالی افراد و خانواده تأثیر می گذارند، در کنار سایر انواع انتشارات که در بالا ذکر نمودیم، آکادمی پس انداز مواد آموزشی خود را در قالب مجله نیز طراحی و ارائه می نماید تا بتواند مواد آموزشی را در اختیار عموم افراد جامعه قرار داده و نیز، تغییرات در زمینه ها و قوانین مالی را به سرعت به جامعه مخاطبان اطلاع رسانی نموده و راهنمایی های همه فهم و مورد نیاز را به ایشان ارائه نماید.

فهرست