آرمان و مأموریت

ما بر این باوریم که جامعه آرمانی با افزایش آگاهی و رشد کمی و کیفی تک تک افراد آن محقق می‌گردد. قطب نمای ما در این حرکت خلاقیت، تعهد، احترام قلبی و عملی به منافع جامعه و توسعه پایدار و مستمر کیفیت است. ما برآنیم که هر ایرانی آکادمی پس‌انداز را نماد بارزی از دانش محوری، تعهد به منافع مخاطبان و یک همراه همیشگی برای رشد و توسعه بداند و به عنوان عضوی از خانواده آکادمی پس‌انداز برای مراقبت از توسعه برند آن احساس تعهد نماید.

ماموریت آکادمی پس انداز عبارت است از نیازسنجی مستمر، پایش محیطی، آینده پژوهی و در ادامه، تولید و اجرای سیستم‌ها، ابزارها و محتوای آموزشی، متناسب با هدف رشد و بالندگی آگاهی، دانش و سواد ایرانیان. به حداکثر رساندن بهره‌وری نهادهای فعال در پرورش نسل‌های آینده با بهره‌گیری از سرمایه های انسانی خلاق، متعهد و متخصص برای دستیابی به آرمان‌ها و اهداف عالی، از اجزای اصلی ماموریت آکادمی پس‌انداز است.

ما با حرکت در راستای این ماموریت، منافع آحاد جامعه ایرانی و سهامداران خود را حفظ نموده و به حداکثر می‌رسانیم.

با آکادمی پس انداز و تیمش آشنا شویم
فهرست