سیستم مدیریت مدرسه رامان

با رامان به سادگی تمامی فرآیندهای مدرسه خود را مدیریت میکنید 

داشبورد

 • ورود به داشبورد ویژه هر نقش، پس از انتخاب نقش مورد نظر
 • تنظیم داشبورد همکاران، معلمان، اولیا و دانش آموزان منطبق بر دسترسی تعیین شده توسط مدیر مدرسه
 • شخصی سازی اطلاعات قابل مشاهده در داشبورد برای هر مدرسه
 • دسترسی به تمامی گزارش های مدیریتی در سطح مدرسه، رشته، پایه، کلاس و درس در داشبورد
 • مشاهده تمامی گزارش های مدیریتی در قالب نمودار از تمامی بخش های کلیدی سیستم نظیر وضعیت مطالعه ها و نمرات در داشبورد
 • دسترسی مدیر به اطلاعات تماس ضروری دانش آموزان در داشبورد

همکاران و ساختار ارتباطی

 • تعریف تمامی همکاران به همراه افراد تحت نظارت آنان توسط مدیر و تشکیل نمودار سازمانی ویژه مدرسه
 • مشاهده و مدیریت تمامی سِمَت ها و کارکنان فعال در سیستم
 • تعریف دسترسی به کارکردهای سیستم (مطالعه، آزمون، نمرات، کارنامه ها، …) برای هریک از کارکنان
 • تعریف سطح دسترسی (اضافه کردن، حذف کردن، نمایش، ویرایش) برای هریک از کارکردها
 • افزودن و کاستن دسترسی ها و سطوح دسترسی توسط مدیر در هر لحظه از سال تحصیلی با حفظ تمامی اطلاعات سیستم

تنظیمات مدرسه

 • تعریف تمامی پایه ها، رشته ها، کلاسها و درسها توسط مدیر مدرسه با ساختار و نام های مورد نظر وی
 • تخصیص، افزودن یا کاستن دسترسی دانش آموزان به کارکردهای سیستم
 • تخصیص، افزودن یا کاستن دسترسی اولیا به کارکردهای سیستم
پشتیبانی ۲۴ ساعته
طراحی کاربرپسند
نصب و آموزش رایگان

کلاس بندی دانش آموزان

قابلیت کلاس بندی تمامی دانش آموزان مدرسه در یک صفحه با استفاده از رابط کاربری جذاب و کاربردی

امکان تعریف دروس آزاد با ترکیبی از دانش آموزان پایه ها و کلاس های مختلف با اسامی دلخواه مدرسه

مطالعه

 • تعریف دقیق الگوهای مطالعه روزانه و هفتگی برای هر بازه زمانی دلخواه از سال تحصیلی
 • تعریف تعداد دلخواه الگوی مطالعه در هر سال تحصیلی
 • انتخاب ترکیب دلخواهی از دانش آموزان برای قرار گرفتن در هریک از الگوهای مطالعه
 • پشتیبانی کامل از برنامه مطالعه اردوهای درسی
 • ارائه تمامی گزارش های مطالعاتی داشبورد و منوی مطالعه در مقایسه با الگوهای مطالعه مورد انتظار

نمرات

 • تولید گزارش های نموداری آنلاین با تنظیمات دلخواه مدرسه
 • امکان تعریف، تفکیک و حذف دانش آموزان برتر و یا ضعیف از گزارش ها و نمودارهای هر آزمون دلخواه
 • مقایسه نتایج آزمون های دلخواه با یکدیگر و نمایش دانش آموزان دارای پیشرفت یا پسرفت
 • قابلیت تخصیص تگ به هر آزمون برای فراخوانی دقیق و سریع نمرات
 • طراحی منحصر به فرد رابط کاربری برای کاهش خطاهای کاربر در هنگام ورود نمرات
 • بارگذاری نمرات و ارائه خروجی از آنها در قالب فایل اکسل

کارنامه ها

 • تعریف سطرها و ستون های کارنامه با نام های دلخواه
 • کنترل دقیق بر فرایند تولید نمرات مستمر در هریک از دروس با انتخاب آزمون های مستمر و میزان سهم هریک در تولید نمره مستمر
 • امکان تأثیر دادن تمام یا تعدادی از نمرات هریک از دروس دوره های تابستانی در محاسبات کارنامه های میانی و پایانی
 • امکان فراخوانی سریع نمرات دارای تگ های یکسان برای ساخت نمره ای از سایر نمرات
 • امکان بکارگیری هم زمان تعداد دلخواهی از تگ ها برای ساخت نمره ای از سایر نمرات
 • قابلیت تعریف ضرایب مجزّا برای هر ستون در هر درس توسط مدرسه
 • طراحی کارنامه های حاوی اطلاعات ترکیبی و خاص از نمرات و مطالعه ها برای مدارس عضو
 • طراحی ظاهر کارنامه منطبق بر نیاز مدیر برای مدارس عضو

نصب، راه اندازی و آموزش

 • تنظیمات پایه ها، رشته ها، کلاس ها و درس ها توسط مدیر با پشتیبانی رامان
 • تعریف همکاران و تنظیم دسترسی ها و سطوح دسترسی ایشان توسط مدیر با پشتیبانی رامان
 • آموزش کامل کاربران اصلی سیستم

پشتیبانی

 • ارسال نامَک (تیکت) با قابلیت افزودن فایل و توضیحات، از طریق سیستم و پیگیری دقیق و مستند آن از طریق تیم پشتیبانی رامان در تمامی هفته
 • برقراری تماس تلفنی با تیم پشتیبانی در ساعت های اداری روزهای غیر تعطیل
 • پشتیبانی هم زمان از طریق اتصال به مانیتور کاربران و راهنمایی گام به گام ایشان تا حصول نتیجه
اطلاعات بیشتر؟ از تماس با شما خوشحال میشویم!
فهرست