مقدمه

امروزه استارتاپها به عنوان قلب تیپنده کشورهای پیشرو، سهم شایان توجهی در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورها و نیز ایجاد اشتغال پایدار و کم هزینه را به خود اختصاص داده اند. در کشور ما نیز طی سالیان اخیر، تاسیس استارتاپها با شتاب بیشتری رو به گسترش است. لیکن این گروههای جوان صاحب ایده، در مسیر توسعه خود با مشکلات عدیده ای رو به رو هستند که طبق آمارهای ملی، بیش از ۸۰ درصد آنها کمتر از یک سال به عمر خود ادامه می دهند. این امر از دلایل متعددی همچون ناتوانی در جذب سرمایه، انتخاب اشتباه جامعه هدف، تولید محصول فاقد ارزش افزوده برای  مخاطبان، قیمت گذاری نامناسب محصولات و … ناشی می شود. لذا آکادمی پس انداز به دنبال آن است که از طریق حمایت نهادهای مالی و اعتباری، از استارتاپ های واجد شرایط حمایت نموده و با همکاری نهادهای یاد شده، زمینه رشد و توسعه اقتصادی هرچه بیشتر کشورمان را فراهم نماید.

ارزیابی استارتاپ ها

بسیاری از استارتاپ ها علیرغم ایده های اولیه جذاب، در نهایت با شکست مواجه می شوند و آمارهای ملی و بین المللی نیز این امر را تایید می نماید. لذا چنانچه استارتاپی بخواهد در چرخه عمر خود به سوددهی مناسب رسیده و منافع صاحبان و سایر سرمایه گذاران خود را تامین نماید، باید از ملاک های خاصی برخوردار باشد. لذا آکادمی پس انداز در ارزیابی استارتاپ ها موارد زیر را لحاظ می نماید:

 • ارزش افزوده محصولات میانی و نهایی برای مخاطبان

 • قابلیت گسترش پهنه جغرافیایی عرضه محصول

 • قابلیت های فنی محصول اولیه، محصولات میانی و نهایی

 • توجیه اقتصادی طرح پیشنهادی

 • قابلیت ها و پیشینه تیم اجرایی و فنی

 • جذابیت طرح برای جامعه سرمایه گذاران

 • منافع مستقیم و غیر مستقیم سرمایه گذاری، مشارکت و حمایت از استارتاپ برای سرمایه گذاران و حامیان

منتورشیپ استارتاپ های برگزیده

چنانچه استارتاپ های مورد بررسی، در پارامترهای مشروح در بالا، حائز شرایط حداکثری تشخیص داده شوند، برای ادامه مسیر خود نیازمند مشاوره در حوزه های مختلف و مراقبت و صیانت فنی و تکنیکی می باشند تا برای ورود به بازار، از هر جهت آمادگی های لازم را کسب نمایند. آکادمی پس انداز با برخورداری از تجربه مناسب در زمینه عرضه خدمات مشاوره مدیریت به سازمانها و استارتاپ های متعدد، استارتاپ های برگزیده را تحت فرایند منتورینگ قرار می دهد و خدمات ذیل را ارائه می نماید:

 • کمک به شناسایی بازار و رفتار مخاطبان

 • بهبود و توسعه چشم اندازهای کسب و کار نوپا

 • برگزاری کارکاههای متعدد و نشان دادن اشتباهات و خطاهای رایج در استارتاپ ها

 • معرفی شبکه‌ای بزرگ از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و مسوولین به مجریان استارتاپ

 • بررسی استارتاپ از بیرون و اصلاح مسیر و استراتژی استارتاپ در طول مسیر بلوغ

 • تزریق انگیزه مضاعف به مجریان در طول مسیر پر پیچ و خم توسعه کسب و کار و پیشرفت استارتاپ

سرمایه گذاری در استارتاپ ها

یکی از نکات اساسی و کلیدی در پیشبرد فرایند توسعه استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا توجه به جذب سرمایه کافی در زمان مناسب است که آکادمی پس انداز در اجرای این فرایند، در کنار صاحبان استارتاپ های منتخب می باشد. در این فرایند، موارد زیر مورد توجه ویژه قرار می گیرد:

 • تخمین میزان سرمایه لازم برای استارتاپ در بازه های زمانی مختلف منحنی بلوغ آن

 • تشخیص جامعه انگیزه‌مند برای سرمایه گذاری در استارتاپ با توجه به فرهنگ حاکم بر استارتاپ و ماهیت آن

 • برقراری ارتباط حرفه ای بین استارتاپ و جامعه سرمایه گذاران

 • تشخیص نوع سرمایه گذار مناسب در هر مرحله از رشد استارتاپ از قبیل افراد سرمایه گذار، شتابدهنده ها و صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر

 • جلوگیری از جذب سرمایه نامتناسب با نیاز استارتاپ، خواه کم باشد یا زیاد

 • توجه توأمان به منافع سرمایه گذاران و صاحبان استارتاپ در تمامی مراحل جذب سرمایه و هزینه نمودن آن

فهرست