مدیریت استراتژیک مدارس

ممکنه بگید مدرسه رو چه به مدیریت استراتژیک، یا فکر کنید که مدیریت استراتژیک بیشتر واسه کارخونه‌ها و برندهای تولیدی به کار میره. در صورتی که، ما در تیم خودمون یه اکوسیستم قوی با یه متد ویژه مدیریت استراتژیک مختص سازمان‌های آموزشی و مدارس خلق کردیم و طی چند سال اخیر، به شدت اصلاح و تقویتش کردیم تا به یه متد جامع و چابک برای مدیریت  مدارس رسیدیم که همه وجوه آموزشی، تربیتی، روابط عمومی، برندسازی و اطلاعاتی مدرسه رو  تقویت و همه اینها رو به طور کامل با هم منسجم می کنه.

اجرای پروژه برنامه ریزی استراتژیک

 • null
  آنالیز محیط دور و نزدیک سازمان با متدهای بومی آکادمی پس انداز
 • null
  تعیین رویکردهای استراتژیک سازمان
 • null
  تدوین استراتژی های سازمان در سطح سازمان، شرکت‌های تابعه و واحدهای زیرمجموعه
 • null
  تعیین معیارها و اهداف عملکردی سازمان
 • null
  تدوین برنامه های عملیاتی

   

 • null
  تدوین و اجرای برنامه جامع ICT
فهرست